Готовність до змін

Міжнародна аудиторська компанія КПМГ розробила методику оцінювання Індексу готовності до змін як здатність країни управляти та реагувати на ті виклики та загрози, які відбуваються у глобальному середовищі.

Він розраховується за такими основними напрямками, а саме можливості підприємств, можливість уряду та можливість людей і громадянського суспільства. 

Десять найвищих показників рівня готовності до глобальних змін мають виключно країни з високим рівнем доходу. Очолила  список Швейцарія (0,820), Швеція (0,807), ОАЕ (0,801), Сінгапур (0,800), Данія (0,795), Нова Зеландія (0,774), Нідерланди (0,772), Фінляндія (0,769), Німеччина (0,757) і Великобританія (0,753).

Україна в 2017 році опинилася на 95 місці для 136 країн світу за рівнем готовності реагувати на глобальні зміни, викликані стихійними лихами, демографічною ситуацією і довгостроковою трансформацією політичної, економічної та соціальної сфер. 

За підсумками дослідження 2017 року, показник рівня готовності нашої країни реагувати на сучасні виклики становить 0,45 (максимальне значення - 1), що трохи краще за показник за 2015 року (0,42). 

Експерти КПМГ відзначають певний прогрес України у розвитку всіх трьох факторів, що визначають індекс, а саме: готовність підприємств - 0,487 балів проти 0,442 в 2015 році; готовність уряду – 0,352 проти 0,345; готовність суспільства – 0,510 проти 0,480.

 

Позиція Країна Можливість підприємств Можливість уряду Можливість людського капіталу
1 Швейцарія 2 4 1
2 Швеція 5 3 3
4 Сінгапур 3 1 15
6 Нова Зеландія 6 7 10
9 Німеччина 11 9 6
19 Катар 24 11 21
95 Україна 89 126 64
107 Камерун 103 106 112
127 Афганістан 92 127 132
136 Сомалі 136 136 135

 

Щоби дійсно бути готовим до змін слід задати собі наступні питання :