Ми робимо квантовий стрибок

В теорії сучасної фізики квантовий стрибок – це стрибкоподібний перехід квантової системи з одного стану в інший, з одного енергетичного рівня на інший. При поглинанні системою енергії відбувається перехід на більш високий енергетичний рівень (збудження), при втраті системою енергії відбувається перехід на більш низький енергетичний рівень. Квантовий стрибок – явище, властиве саме квантовим системам і відрізняє їх від класичних систем, де будь-які переходи виконуються поступово. 

Якщо «квантовий стрибок» позиціонувати в контексті економічної теорії, то варто навести приклад, що саме такий стрибок відбувся в інноваційній системі США практично за одну ніч, коли американці уяснили собі, що не спроможні конкурувати з Японією. Тоді і був прийнятий Закон Бея і Доуля (Bayh_Dole Act). Закон Бея і Доуля в США набув чинності 12 грудня 1980 р. (P.L. 96517, Patent and Trademark Act Amendments of 1980). Він створив єдину патентну політику для багатьох федеральних агентств, які фінансують дослідження. Закон дозволив підприємцям малого бізнесу та неприбутковим організаціям (включаючи університети) зберігати право на винаходи, зроблені в рамках дослідницьких програм з фінансуванням на федеральному рівні. Особливо закон Бея і Доуля допоміг залучити дослідницькі університети до участі в діяльності з трансферу технологій.

Отже, квантовий стрибок спроможний врятувати Україну, який в найкоротший термін дозволить впровадити всі необхідні для держави реформи, змінити правові, економічні і організаційні умови для активізації розвитку дослідницької діяльності, навести порядок в органах місцевого самоврядування та перенести Україну з вмираючого стану до стану стабільно здорової європейської Країни. 

В новій редакції  Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» зазначений механізм стимулювання університетів до пошуку партнерів, що впроваджуватимуть технології та випускатимуть інноваційну продукцію, висунуті вимоги у створенні технологій, що матимуть високий потенціал для їх подальшого впровадження на підприємствах та оптимізації тематики наукових досліджень. 

Поруч з прийняттям нової редакції Закону України «Про інноваційну діяльність» це дозволить створити сприятливі умови для активізації інноваційної діяльності в Україні та прискорить процеси, пов’язані з переходом економіки України на інноваційну модель розвитку; призведе до збільшення інноваційної активності промислових підприємств та обсягів фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності; сприятиме підвищенню компетенції усіх причетних до провадження інноваційної діяльності учасників та формуванню в Україні інноваційно-сприятливого середовища щодо розширеного відтворення інноваційного процесу: «ідея – дослідження – виробництво – реалізація на ринку».

Перед усіма нами стоїть важливе завдання – за рахунок «квантового стрибка» та на базі наявного високого наукового потенціалу побудувати інноваційно-орієнтовану економіку, яка буде конкурувати з економікою провідних країн світу.